Viettel chính thức ra mắt nền tảng Threat Intelligence

  • 05/10/2020
  • 4:30 Chiều

Cuối tháng 9/2020, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security – VCS) đã chính thức ra mắt nền tảng chia sẻ tri thức an ninh mạng Viettel Threat Intelligence, giúp thu thập, phân tích và cảnh báo các mối đe doạ trên không gian mạng dành cho tổ chức/doanh nghiệp (TC/DN).

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2