Yêu cầu bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin

0
613

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong năm nay đẩy nhanh công tác xác định cấp độ an toàn thông tin và xây dựng các biện pháp bảo vệ theo từng cấp độ đối với các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc triển khai Quyết định 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 – 2020 (Quyết định 898).
Theo đó, trên cơ sở xem xét báo cáo của Bộ TT&TT đối với việc triển khai Quyết định 898 trong năm 2017, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong năm 2018, hoàn thiện công tác phân công lãnh đạo phụ trách bộ phận đầu mối chịu trách nhiệm về an toàn thông tin cũng như ứng cứu sự cố an toàn thông tin; đẩy nhanh công tác xác định cấp độ an toàn thông tin và xây dựng các biện pháp bảo vệ theo từng cấp độ đối với các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.
Các bộ, ngành, địa phương cũng được yêu cầu chủ động cân đối, bố trí nguồn lực triển khai tốt các nhiệm vụ đã được giao trong Quyết định 898, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ TT&TT để triển khai các nhiệm vụ liên quan và thực hiện đầy đủ báo cáo khi có yêu cầu.
Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong tháng 10/2018.

Cùng với đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối ngân sách nhà nước theo quy định để bố trí triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, dự án, đề án ưu tiên thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin như Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”; Đề án “Phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin đến năm 2020”; Dự án “Xây dựng hệ thống xử lý tấn công mạng Internet Việt Nam đến năm 2020”.
Quyết định 898 phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạnggiai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 5/2016. Theo Quyết định này, bên cạnh các mục tiêu trong Quy hoạch phát triển an toàn thông tin mạng số quốc gia đến năm 2020, các mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2016 – 2020 là: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin, tỷ lệ các sự cố mất an toàn thông tin mạng xảy ra do nhận thức yếu kém, chủ quan, bất cẩn của con người ở dưới mức 50%;
Nâng cao uy tín giao dịch điện tử của Việt Nam, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại và phát tán thư rác cao nhất trên thế giới  theo xếp hạng của của các tổ chức quốc tế; hình thành cơ bản hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hệ thống kiểm định, đánh giá an toàn thông tin; Phát triển tối thiểu 5 sản phẩm an toàn thông tin thương hiệu Việt Nam được sử dụng phổ biến tại thị trường trong nước, doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò chủ đạo tại thị trường dịch vụ an toàn thông tin trong nước.
Cũng tại Quyết định 898, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phù, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý rà soát, đánh giá, có biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống hạ tầng thông tin, hệ thống điều khiển công nghiệp và các hệ thống thông tin quan trọng khác do doanh nghiệp quản lý, vận hành, khai thác; chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của bộ, ngành, địa phương mình; gắn kết công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng với công tác triển khai ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử .
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây