24,90 điểm trúng tuyển ngành An toàn thông tin Học viện Kỹ thuật mật mã

  • 14/10/2020
  • 11:01 Sáng

Theo công bố của Hội đồng tuyển sinh Học viện Kỹ thuật mật mã, năm 2020, thí sinh phải đạt 24,90 điểm mới trúng tuyển ngành An toàn thông tin.

24,90 điểm trúng tuyển ngành An toàn thông tin Học viện Kỹ thuật mật mã

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2