Công ty An ninh mạng Viettel quyết tâm trở thành doanh nghiệp ATTT số 1 Việt Nam

  • 14/10/2020
  • 10:56 Sáng

Để thực hiện mục tiêu này, Công ty An ninh mạng Viettel đang triển khai mô hình kinh doanh giải pháp, dịch vụ “Hãng – Phân phối – Tích hợp hệ thống – Khách hàng”. Đây là doanh nghiệp bảo mật Việt Nam đầu tiên xây dựng hệ thống phân phối chuẩn quốc tế trong hoạt động kinh doanh của mình.

Công ty An ninh mạng Viettel quyết tâm trở thành  doanh nghiệp ATTT số 1 Việt Nam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2