Bảo đảm thông tin mật đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nước nhà

0
263

Như một cơ duyên, trong suốt chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển vừa qua, ngành Cơ yếu đã trở thành lực lượng tin cậy đóng góp trực tiếp, quan trọng cho ngành Ngoại giao. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mật mã là một công tác cơ mật, quan trọng, vẻ vang… Các cô, các chú làm mật mã phải bí mật, đoàn kết và quân sự hóa…”, ngành Cơ yếu đã luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, bảo đảm thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp, trong đó có Bộ Ngoại giao được tuyệt đối Bí mật – Chính xác – Kịp thời trong mọi tình huống.

Bảo đảm thông tin mật đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nước nhà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây