Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 – 2020

0
620

Sáng ngày 01/11/2016 dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, Cục An toàn thông tin đã báo cáo các nội dung chính trong dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất thành lập Ban Điều hoành triển khai Quyết định số 898.

Tham dự buổi họp có đại diện Lãnh đạo của Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ, Cục An toàn thông tin, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia, Trung tâm thông tin và đại diện của một số đơn vị khác trong Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chủ trì buổi họp

Cũng tại Hội nghị, Cục An toàn thông tin đã trao đổi, xin ý kiến về một số nội dung liên quan tới nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng sớm hoàn thiện dự thảo Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ, nhân sự của Ban Điều hành triển khai Quyết định số 898 nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã để ra trong Quyết định. Cụ thể: (1) Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin, tỷ lệ sự cố mất an toàn thông tin mạng xảy ra do nhận thức yếu kém, chủ quan, bất cẩn của con người ở dưới mức 50%; (2) Nâng cao uy tín giao dịch điện tử của Việt Nam, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại và phát tán thư rác cao nhất trên thế giới theo xếp hạng của các tổ chức quốc tế; (3) Hình thành cơ bản hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hệ thống kiểm định, đánh giá về an toàn thông tin; (4) Phát triển tối thiểu 5 sản phẩm an toàn thông tin thương hiệu Việt Nam được sử dụng phổ biến tại thị trường trong nước. Doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò chủ đạo tại thị trường dịch vụ an toàn thông tin trong nước.
 

Thảo luận tại Hội nghị xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định số 898/QĐ-TTg

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây