Cảnh báo hình thức lừa đảo Vishing từ sự cố Thủy điện Rào Trăng 3

  • 28/10/2020
  • 10:58 Sáng

Gia đình của một trong những nạn nhân tử nạn tại sự cố Thủy điện Rào Trăng 3 đã bị chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng bằng thủ đoạn công nghệ cao. Theo ông Nguyễn Hữu Trung, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Công ty an ninh mạng CyStack, đây là hình thức lừa đảo Voice Phishing hay còn gọi là Vishing.

Cảnh báo hình thức lừa đảo Vishing từ sự cố Thủy điện Rào Trăng 3

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2