Cảnh báo nguy cơ tấn công vào các cơ quan tổ chức qua lỗ hổng trong VMware vCenter 

  • 26/10/2020
  • 10:05 Sáng

Ngày 16/10/2020, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 924/CATTT-NCSC gửi Hệ thống các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin về việc nguy cơ tấn công vào các cơ quan tổ chức qua lỗ hổng trong VMware vCenter.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2