Cáp Lightning fake có thể đánh cắp dữ liệu người dùng

  • 30/09/2020
  • 8:53 Sáng

Sự phát triển của công nghệ mang lại nhiều trải nghiệm hữu ích cho người dùng, nhưng cũng khiến chúng ta đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn, khó lường. Sợi cáp sạc Lightning fake có gắn chip theo dõi, có thể đánh cắp dữ liệu cá nhân của người dùng.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2