Cisco vá lỗ hổng có thể bị tấn công DoS trên các bộ định tuyến carrier-grade

  • 01/10/2020
  • 8:43 Sáng

Cisco đã khắc phục hai lỗ hổng trong phần mềm IOS XR chạy trên nhiều bộ định tuyến carrier-grade. Các lỗ hổng có thể bị lợi dụng để thực hiện tấn công từ chối dịch vụ (DoS). Hiện hacker đang tích cực khai thác các lỗ hổng này.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2