Hơn 247.000 máy chủ Microsoft Exchange có nguy cơ bị tấn công

  • 01/10/2020
  • 8:39 Sáng

Hơn 247.000 máy chủ Microsoft Exchange vẫn chưa cập nhật bản vá lỗ hổng thực thi mã từ xa CVE-2020-0688 ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản Exchange Server.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2