Công cụ “Make in Vietnam” giúp nhận diện mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền

  • 15/09/2020
  • 9:43 Sáng

Giải mã, nhận diện mã độc mã hóa tống tiền và Kiểm tra tập tin độc hại là 2 công cụ “Make in Vietnam” mới được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cung cấp miễn phí cho cộng đồng trên trang http://khonggianmang.vn, nhằm giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo an toàn trên môi trường mạng.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2