Lỗ hổng trình duyệt Google Chrome đe dọa dữ liệu của hàng tỷ người dùng

  • 15/09/2020
  • 09:47

Mới đây, một lỗ hổng trên trình duyệt Google Chrome đã bị phát hiện, cho phép tin tặc vượt qua biện pháp bảo vệ chính sách bảo mật nội dung (Content Security Policy – CSP) và đánh cắp dữ liệu của người sử dụng trình duyệt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2