Công nghệ bảo mật của Fortinet có khả năng ngăn chặn hoàn toàn mã độc

  • 24/08/2020
  • 10:11 Sáng

Các thử nghiệm Business Malware Protection và Real-World Protection của AV-Comparatives đã khẳng định năng lực hàng đầu của Fortinet về công nghệ bảo vệ điểm cuối chống lại các mối đe dọa theo thời gian thực.

Công nghệ bảo mật của Fortinet có khả năng ngăn chặn hoàn toàn mã độc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2