Kaspersky tham gia “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020”

  • 19/10/2020
  • 10:26 Sáng

Kaspersky vừa thông báo hợp tác với chương trình “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” của Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT).

Kaspersky tham gia “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2