Kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2020

0
578

Chủ tịch UBND thành phố vừa ký Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2020, do ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố là Trưởng ban. Phó Trưởng ban Thường trực là ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.


Trụ sở UBND thành phố Hải Phòng

Theo Quyết định, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; các Ủy viên của Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị thành phố.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố các chủ trương, định hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách về ứng dụng và phát triển CNTT; giúp UBND thành phố chỉ đạo, điều phối việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm về ứng dụng và phát triển CNTT của thành phố; chỉ đạo công tác điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố, phối hợp tuân thủ yêu cầu của Cơ quan điều phối quốc gia trong điều phối, ứng cứu sự cố…Đồng thời, điều phối việc hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch của thành phố về ứng dụng và phát triển CNTT cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện ứng dụng và phát triển CNTT của các Sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan, định kỳ báo cáo UBND thành phố.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/01/2018 và thay thế Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND thành phố  về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2020.

Đ.T

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây