Microsoft ra mắt phần mềm có khả năng phát hiện ảnh và video giả mạo

  • 21/09/2020
  • 3:26 Chiều

Tháng 9/2020, Microsoft đã ra mắt phần mềm xác thực Video Authenticator sử dụng kỹ thuật “deepfake” có tính năng phân tích một hình ảnh hoặc từng bố cục của một video, phát hiện bằng chứng giả mạo.

Microsoft ra mắt phần mềm có khả năng phát hiện ảnh và video giả mạo
  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2