Microsoft ra mắt phần mềm có khả năng phát hiện ảnh và video giả mạo

  • 21/09/2020
  • 15:26

Tháng 9/2020, Microsoft đã ra mắt phần mềm xác thực Video Authenticator sử dụng kỹ thuật “deepfake” có tính năng phân tích một hình ảnh hoặc từng bố cục của một video, phát hiện bằng chứng giả mạo.

Microsoft ra mắt phần mềm có khả năng phát hiện ảnh và video giả mạo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2