Phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên Instagram

  • 01/10/2020
  • 9:15 Chiều

Được hãng nghiên cứu bảo mật Check Point (Israel) phát hiện từ tháng 4, nhưng đến nay Facebook mới công bố sự tồn tại của lỗ hổng trên Instagram, cho phép tin tặc chiếm quyền điều khiển smartphone chỉ bằng một file ảnh chứa mã độc.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2