Savis Signing Box – giải pháp ký số all-in-one đầu tiên tại Việt Nam

  • 14/10/2020
  • 11:15 Sáng

Công ty SAVIS vừa ra mắt Giải pháp ký số all-in-one đầu tiên tại Việt Nam – SAVIS Signing BOX hướng tới các tổ chức, doanh nghiệp muốn xây dựng hệ thống ký số chuyên dùng được tích hợp trên một thiết bị duy nhất, dễ dàng cài đặt và tiết kiệm chi phí.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2