Chip điện tử sẽ được gắn ở mặt sau của thẻ căn cước công dân mới

  • 14/10/2020
  • 11:20 Sáng

Theo dự thảo Thông tư quy định mẫu thẻ căn cước công dân đang được Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp, chip điện tử lưu trữ thông tin cơ bản của công dân được cấp thẻ sẽ được gắn ở mặt sau của thẻ.

20201014-pg1.jpg

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2