32 C
Haiphong
Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, 2024

Tăng cường biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng

Cụ thể, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet cần triển khai biện pháp kỹ thuật nhằm phát hiện, lọc, ngăn chặn hoạt động phát tán phần mềm độc hại, tin giả, thông tin vi phạm pháp luật xuất phát từ Internet thuộc phạm vi quản lý.

 

Đây là đề xuất mới được Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung tại đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Theo đó, dự thảo bổ sung “Điều 44a. Triển khai bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trên mạng viễn thông, mạng Internet”. Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có trách nhiệm: Triển khai đồng bộ trên các mạng viễn thông, mạng internet các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; Bố trí mặt bằng, cổng kết nối và các điều kiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hướng dẫn các đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của doanh nghiệp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.
Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung “Điều 44b. Giám sát an toàn, an ninh thông tin mạng trên mạng viễn thông, Internet”. Theo đó, xây dựng và vận hành Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia để thực hiện giám sát xu hướng thông tin công khai trên mạng Internet nhằm theo dõi, thu thập, đánh giá, báo cáo, xử lý tin giả, thông tin vi phạm pháp luật và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.
Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện giám sát, phát hiện, cảnh báo và đề xuất xử lý các tin giả, thông tin vi phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực, địa phương thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ các tin giả, thông tin vi phạm pháp luật.
Doanh nghiệp viễn thông, Internet có trách nhiệm triển khai hệ thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh thông tin mạng tập trung nhằm tự động, thu thập, phân tích, cảnh báo khả năng mất an toàn, an ninh thông tin mạng trên hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng của doanh nghiệp; Có trách nhiệm phối hợp, kết nối kỹ thuật, cung cấp đầy đủ thông tin và dữ liệu yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) để thực hiện giám sát an toàn, an ninh thông tin mạng.
Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám sát an toàn, an ninh thông tin mạng trên mạng viễn thông, Internet.
Khi giao kết các hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, dịch vụ trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu có trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cá nhân tham gia giao kết hợp đồng cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh thông tin trong quá trình sử dụng dịch vụ và thể hiện các nội dung cam kết này trong hợp đồng; ngừng cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an ninh thông tin.

TIN NỔI BẬT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisement -spot_img

TIN ĐỌC NHIỀU