Tin tặc chiếm đoạt tài khoản email kiểm soát hoạt động của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

  • 25/09/2020
  • 4:02 Chiều

Barracuda – công ty hàng đầu về các giải pháp an ninh và phân phối ứng dụng – đã công bố phát hiện quan trọng về những phương thức mà tội phạm mạng sử dụng nhằm tấn công và khai thác các tài khoản email.

Quang Minh

(Theo Help Net Security)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2