Tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng ngày càng nghiêm trọng

  • 23/10/2020
  • 3:45 Chiều

Sáng 14/9/2020, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng ngày càng nghiêm trọng
  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2