Cảnh giác tình trạng lừa đảo trên không gian mạng

  • 23/10/2020
  • 3:48 Chiều

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, kéo theo đó là các hoạt động trên không gian mạng cũng phát triển theo. Các hình thức lừa đảo qua mạng Internet và mạng xã hội cũng có xu hướng gia tăng, trong đó đối tượng nhắm tới là người dân ở các địa phương khác nhau trên cả nước.

Cảnh giác tình trạng lừa đảo trên không gian mạng
  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2