SOC-as-a-service: lời giải cho bài toán bảo mật của các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ

  • 23/10/2020
  • 3:52 Chiều

Khi khả năng bảo đảm an toàn thông tin tỷ lệ thuận với chi phí đầu tư, thì bài toán bảo mật lại trở thành gánh nặng cho các TC/DN vừa và nhỏ trong thời kỳ chuyển đổi số. Để giảm bớt gánh nặng này, một cách thức bảo mật mới được triển khai phổ biến trong thời gian gần đây là bảo mật dựa trên nền tảng điện toán đám mây.

SOC-as-a-service: lời giải cho bài toán bảo mật của các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2