Chia sẻ nguy cơ và cảnh báo sớm rủi ro về an toàn thông tin

  • 19/10/2020
  • 10:20

Đó là chủ đề của Tọa đàm CIO|CSO Cyber Security 2020 do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ CEO|CIO và Công ty An ninh mạng Viettel tổ chức sáng ngày 16/10, tại TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ nguy cơ và cảnh báo sớm rủi ro về an toàn thông tin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2