Chia sẻ nguy cơ và cảnh báo sớm rủi ro về an toàn thông tin

  • 19/10/2020
  • 10:20 Sáng

Đó là chủ đề của Tọa đàm CIO|CSO Cyber Security 2020 do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ CEO|CIO và Công ty An ninh mạng Viettel tổ chức sáng ngày 16/10, tại TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ nguy cơ và cảnh báo sớm rủi ro về an toàn thông tin

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2