Gia tăng nguy cơ và tổn thất từ mất an toàn thông tin về dữ liệu

  • 14/10/2020
  • 11:26 Sáng

 Làm việc từ xa do tác động của đại dịch COVID-19 làm tăng tổng chi phí trung bình của một vụ vi phạm dữ liệu từ 3,86 lên 4 triệu USD.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2