Maze – Kẻ tống tiền “tham lam”

  • 14/10/2020
  • 11:30 Sáng

 Các doanh nghiệp (DN) Đông Nam Á giờ đây không chỉ phải đương đầu với những khó khăn kinh tế do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 gây ra mà còn đang trở thành nạn nhân của những nhóm mã độc tống tiền, trong đó có kẻ “ẩn danh” nguy hiểm mang tên Maze.

20201012-pg7.png

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2